ข้อมูลร้าน กระเพาะปลา + ก๋วยจั๊บ

ข้อมูลร้าน กระเพาะปลา + ก๋วยจั๊บ

หน้าโลตัสเอ็กเพลส ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 13 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310