ข้อมูลร้าน ลุงบัติหนังควายจี่

ข้อมูลร้าน ลุงบัติหนังควายจี่

139/2 หมู่1 บ้านเสาหิน ซอย 11 ถ.เชียงใหม่-ลําพูน ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000