ข้อมูลร้าน ชาพะยอม@แยกบางจาก

ข้อมูลร้าน ชาพะยอม@แยกบางจาก

ร้านชาพะยอม@แยกบางจาก ถนน อดุลย์ธรรมประภาส ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000