ข้อมูลร้าน เชฟตั้มเบเกอรรี่

ข้อมูลร้าน เชฟตั้มเบเกอรรี่

67 ถนน โพธิ์การ้อง ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000