สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรูแบล็ค รับสิทธิพิเศษในวันเกิด

  ลูกค้าทรูแบล็ค
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูเรด รับสิทธิพิเศษในวันเกิด

  ลูกค้าทรูเรด
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูบลู ทรูกรีน ทรูไวท์ รับสิทธิพิเศษในวันเกิด

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์