ข้อมูลร้าน ครัวคุณพลอย (จ.ชัยภูมิ)

ข้อมูลร้าน ครัวคุณพลอย (จ.ชัยภูมิ)

202 ม.11 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210