ข้อมูลร้าน บะหมี่หมูแดงทำเองเส้นสด

ข้อมูลร้าน บะหมี่หมูแดงทำเองเส้นสด

746 ถ. พระรามที่ ๕ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300