ข้อมูลร้าน ลุงแดงแกงใต้

ข้อมูลร้าน ลุงแดงแกงใต้

555/88ห้องc2-c3 บางบ่อ ร้านลุงแดงแกงใต้ แขวงบางบ่อ เขตบางบ่อ สมุทรปราการ 10560