ข้อมูลร้าน ข้าวต้มเป็ดเมองใหม่

ข้อมูลร้าน ข้าวต้มเป็ดเมองใหม่

112/87 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130