ข้อมูลร้าน เตี๋ยวเรือชนบท

ข้อมูลร้าน เตี๋ยวเรือชนบท

5/9 ถนน พัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520