ไทย เทอเรส

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค และ ทรูเรด ลด 15% เมื่อสั่งอาหารราคาปกติ ครบ 800.-

ทรูแบล็ค/ทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อสั่งอาหารราคาปกติ ครบ 500.-

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์