ข้อมูลร้าน พรวลัย ข้าวมันไก่

ข้อมูลร้าน พรวลัย ข้าวมันไก่

319/1 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120