เอส แอนด์ พี

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค รับฟรี บัตเตอร์เค้ก 2 ชิ้น มูลค่า 48.- เมื่อรับประทานครบ 400 บาทขึ้นไป

สิทธิพิเศษทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด รับฟรี บัตเตอร์เค้ก 2 ชิ้น มูลค่า 48.- เมื่อรับประทานครบ 400 บาทขึ้นไป

ลูกค้าทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูบลู รับฟรี บัตเตอร์เค้ก 2 ชิ้น มูลค่า 48.- เมื่อรับประทานครบ 400 บาทขึ้นไป

ลูกค้าทรูบลู
รับสิทธิ์