ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเนื้อตุ๋นเทียนทองสี่

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเนื้อตุ๋นเทียนทองสี่

59/8 หมู่บ้านเฑียนทองสี่ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530