ข้อมูลร้าน แคนดี้ ฟองดูว์ (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน แคนดี้ ฟองดูว์ (จ.ชลบุรี)

136 ซ.9 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

66-617547281