ข้อมูลร้าน ลาบเป็ดหนุ่มขอนแก่น

ข้อมูลร้าน ลาบเป็ดหนุ่มขอนแก่น

214 ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400