ข้อมูลร้าน ลาบพี่นันท์&อ้ายเอส (จ.ลำพูน)

ข้อมูลร้าน ลาบพี่นันท์&อ้ายเอส (จ.ลำพูน)

210/8 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

66-918588042