ข้อมูลร้าน น้ำปั่นบุปผาราม

ข้อมูลร้าน น้ำปั่นบุปผาราม

649 ซอย เทศบาล สาย 2 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600