ข้อมูลร้าน ไอแอนด์เจ กาแฟโบราณบ้านกล้วย (จ.สระบุรี)

ข้อมูลร้าน ไอแอนด์เจ กาแฟโบราณบ้านกล้วย (จ.สระบุรี)

15/1 ม.6 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

66-616655423