ข้อมูลร้าน ข้าวไข่เจียว

ข้อมูลร้าน ข้าวไข่เจียว

ซอย บ้านพักครู ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000