ข้อมูลร้าน ข้าวขาหมูกั่งบ๊วย

ข้อมูลร้าน ข้าวขาหมูกั่งบ๊วย

53 ถนน หน้าวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000