ข้อมูลร้าน ซูกิชิ โคเรียน ชาร์โคล กริลล์ สาขาบลูพอท หัวหิน

ข้อมูลร้าน ซูกิชิ โคเรียน ชาร์โคล กริลล์ สาขาบลูพอท หัวหิน

สาขาบลูพอท หัวหิน ห้องเลขที่ G14/2,G15 ชั้นที่ G เลขที่ 8/89 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110