ข้อมูลร้าน ทาโกหน้ามอสาขาตลาดแบริ่ง

ข้อมูลร้าน ทาโกหน้ามอสาขาตลาดแบริ่ง

ถนน แบริ่ง - ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260