PAUL

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ใช้ 119 ทรูพอยท์แลกรับเบเกอรี่หรือเครื่องดื่ม 1 รายการ

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 119 ทรูพอยท์แลกซื้อเบเกอรี่ 2 ชิ้น รับเพิ่มฟรี อีก 2 ชิ้น

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์แลกรับ เมนูอาหารที่่ร่วมรายการ

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูแบล็ค ลด 15% เมื่อทานครบ 500 บาท

ทรูแบล็ค ทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 259 ทรูพอยท์ แลกรับเบเกอรี่ หรือ เครื่องดื่มที่ร่วมรายการ (เฉพาะซื้อกลับบ้าน)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์