PAUL

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค ลด 15% เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป

ทรูแบล็ค ทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด ลด 15% เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป

สุขได้ทุกคน
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลกรับเมนูเบเกอรี่หรือเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ 1 ที่

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู รับเพิ่ม 100 ทรูพอยท์ เมื่อลงทะเบียนและเขียนรีวิวแนะนำร้านอร่อย ทุกๆ 10 รีวิว

ลูกค้าทรู
รายละเอียด

ลูกค้าทรู รับสูงสุด 80 ทรูพอยท์ ต่อ 1 รีวิว เมื่อลงทะเบียนและเขียนรีวิวแนะนำร้านอร่อย

ลูกค้าทรู
รายละเอียด