ข้อมูลร้าน เจ๊หมี สุกี้รสเด็ด

ข้อมูลร้าน เจ๊หมี สุกี้รสเด็ด

216/7 ถ. วัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220