เดอะ โฟลทเฮ้าส์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท (จ.กาญจนบุรี)

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค และทรูเรด ลดเพิ่ม 10% ห้องพัก จากราคาโปรโมชั่นหน้าเว็บไซต์ www.thefloathouseriverkwai.com

ทรูแบล็ค/ทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 5% ห้องพัก จากราคาโปรโมชั่นหน้าเว็บไซต์ www.thefloathouseriverkwai.com

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์