ข้อมูลร้าน ศักดิ์ดาหมูฝอย

ข้อมูลร้าน ศักดิ์ดาหมูฝอย

164 ม.8 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210