ข้อมูลร้าน สมบูรณ์ไก่ต้มน้ำปลา

ข้อมูลร้าน สมบูรณ์ไก่ต้มน้ำปลา

7 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000