ข้อมูลร้าน ยักษ์ขายยำ (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน ยักษ์ขายยำ (จ.นครสวรรค์)

ตลาดคลองคาง ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

66-855124487