ข้อมูลร้าน อั๊ยยะกาแฟโบราณ

ข้อมูลร้าน อั๊ยยะกาแฟโบราณ

160/300-302 ถ.ช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210