ข้อมูลร้าน ข้าวต้มกุ๊ยใบเตย (ลุงหนวด) (จ.นครราชสีมา)

ข้อมูลร้าน ข้าวต้มกุ๊ยใบเตย (ลุงหนวด) (จ.นครราชสีมา)

ตลาดไฮโซ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

66-807980574