ข้อมูลร้าน นเรศ เป็ดตุ๋น

ข้อมูลร้าน นเรศ เป็ดตุ๋น

47 ม.1 ซอย คันอ่างชลประทาน ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270