ข้อมูลร้าน ข้าวแกงเจ๊หน่อย

ข้อมูลร้าน ข้าวแกงเจ๊หน่อย

เลขที่ 121 ถนน เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000