ข้อมูลร้าน ไก่ย่างวิเชียรบุรี (จ.สระบุรี)

ข้อมูลร้าน ไก่ย่างวิเชียรบุรี (จ.สระบุรี)

14 ม.2 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

66-955262836