ข้อมูลร้าน ข้าวขาหมู (จ.เพชรบุรี)

ข้อมูลร้าน ข้าวขาหมู (จ.เพชรบุรี)

56/1 ซ.วัฒนธรรม4 ถ.พระทรง ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

66-820241951