ข้อมูลร้าน ขนมจีน บ้านชมจันทร์

ข้อมูลร้าน ขนมจีน บ้านชมจันทร์

119/19 หมู่ 1 ตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100