ข้อมูลร้าน ติ๋ง

ข้อมูลร้าน ติ๋ง

341/100 ม. รุ่งเจริญ ถ. สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260