ข้อมูลร้าน ปังโออยุธยายำตามสั่ง

ข้อมูลร้าน ปังโออยุธยายำตามสั่ง

533/1 ม.1 คันนายาว แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230