ข้อมูลร้าน กังสดาล บาร์ แอนด์ เรสเทอรองท์

ข้อมูลร้าน กังสดาล บาร์ แอนด์ เรสเทอรองท์

55/2 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200