ข้อมูลร้าน มะเดี่ยวขนมเบื้อง

ข้อมูลร้าน มะเดี่ยวขนมเบื้อง

15/16 ซอย รัชดาภิเษก 36 แยก 9-3 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900