ข้อมูลร้าน ปลาดุกฟู

ข้อมูลร้าน ปลาดุกฟู

ซ. หมู่บ้านไอริด ตลาดนัดกลางซอย แขวงเทพารักษ์ เขตเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270