ข้อมูลร้าน ขนมหวานกลมเกลียว (จ.อุบลราชธานี)

ข้อมูลร้าน ขนมหวานกลมเกลียว (จ.อุบลราชธานี)

222 ตลาดก้านเหลือง ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

66-841673524