ข้อมูลร้าน ไก่ย่างวิเชียรบุรี ลาดพร้าว101

ข้อมูลร้าน ไก่ย่างวิเชียรบุรี ลาดพร้าว101

719/2 ซอย ลาดพร้าว 101 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310