ข้อมูลร้าน มูมิลค์ (จ.พิจิตร)

ข้อมูลร้าน มูมิลค์ (จ.พิจิตร)

หน้าโรงเรียน พิจิตรพิทยาคม เลขที่ 4/252 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

66-627068674