ข้อมูลร้าน ราดหน้าฮองกง

ข้อมูลร้าน ราดหน้าฮองกง

42 ถนน เพชรเกษมสายเก่า แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600