โคอิเตะ

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้ 59 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 15 บาท สำหรับเครื่องดื่มทุกเมนู

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด ทรูบลู ทรูกรีน ทรูไวท์ ใช้ 39 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 10 บาท สำหรับเครื่องดื่มทุกเมนู

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้ 59 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 15 บาท สำหรับเครื่องดื่มทุกเมนู

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด ทรูบลู ทรูกรีน ทรูไวท์ ใช้ 39 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 10 บาท สำหรับเครื่องดื่มทุกเมนู

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

บทความที่คล้ายกัน