ข้อมูลร้าน ยุพากาแฟโบราณ

ข้อมูลร้าน ยุพากาแฟโบราณ

21 ม.3 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000