ข้อมูลร้าน ยำยำ ตำตำ

ข้อมูลร้าน ยำยำ ตำตำ

99/491 หมู่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000