สิทธิประโยชน์

    ลูกค้าทรู รับฟรี Topping (ราคา 5 บาท) เมื่อซื้อเมนูเครื่องดื่ม (ในราคาปกติ)

    ลูกค้าทรู
    รับสิทธิ์