ข้อมูลร้าน ตุ๊ดยำ ตำนัวส์ บายมิสเตอร์สมิธ

ข้อมูลร้าน ตุ๊ดยำ ตำนัวส์ บายมิสเตอร์สมิธ

4053 ถ. สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260